Fördelar med företagslarm

Alla larmbolag har sina fördelar och nackdelar. Som kund är därmed viktigt att jämföra vilka olika tjänster som ingår och vilken säkerhet som kan uppnås. Larmbolaget Securitas presenterar en lista med ”några av våra fördelar” gällande deras företagslarm på sin egen hemsida. Dessa presenteras med förklarande text nedan.

Företagslarm med…

 • Egen larmcentral – dygnet runt bemannad
  Med egen larmcentral har larmbolaget total kontroll på informationsflödet. Detta från att ett företagslarm aktiverats till att väktare kontrollerat på plats.
 • Fria väktarutryckningar
  ”Fria väktarutryckningar” innebär att någon extra kostnad inte uppstår vid utryckning. Det kan jämföras mot företagslarm där varje utryckning innebär en kostnad eller att ett visst antal utryckningar är gratis.
 • Kamerabevakning ute och inne
  Med kamerabevakning minskas risken för skadegörelse och inbrott samtidigt som polisen har lättare att klara upp eventuella brott.
 • Livebevakning med kamera i HD-kvalité
  Livebevakning innebär att larmoperatörer och larmets ägare när som helst kan ta del av kamerornas bilder och video. En sak som skiljer larmbolagen åt är kvalitén på videon. Statistik visar tydligt att HD-kvalité har flera fördelar. Bland annat är det lättare att avgöra exakt vad som sker samt möjlighet att klara upp brottet.
 • Dygnet runt ges support
  Med Dygnet-runt-support kan kunderna alltid nå larmbolaget – oavsett om det är frågor kring utrustning eller larm.
 • Koll och kontroll via appen
  De allra flesta företagslarm har en tillhörande app. Via appen kan larmets olika funktioner hanteras. Detta som exempelvis på- eller avlarmning, skapa unika larmkoder, se live-stream osv.
 • Finansieringslösning
  De flesta larmbolag erbjuder även sina kunder finansieringslösningar. Detta oavsett om larmenheterna ska ägas eller hyras.

(Dessa fördelar finns nämna på larmbolagets hemsida och anges vara ”några av fördelarna”)

Viktigt att jämföra!

Flera av de fördelar som nämns ovan finns även hos konkurrerande larmbolag och det är alltid viktigt att jämföra de olika alternativen. Detta både för att uppnå den säkerhet som önskas samt för att hålla nere kostnaden. Ett första steg kan vara att läsa om de olika företagslarm som bolagen erbjuder, via deras hemsidor.

Ett andra steg kan vara att kontakta larmbolagen och be dem komma ut till företaget för en genomgång. Då presenteras vilka olika larmenheter som behövs varpå en offert kan skapas. Genom att bjuda in flera larmbolag blir det även lättare att förstå de olika bolagens unika styrkor.

Kontorets skick viktigt för ert företagande

De flesta ser nog lokalvård som en naturlig del i företagande. Det har kanske inget med själva affärerna i sig att göra, men för att ni och de anställda ska trivas behövs trivsamma gemensamma utrymmen.

Att hålla det städat och rent är självklart – men är skicket så bra som ni kan göra det? Hur ser det ut med ergonomi och ljudnivåer till exempel?

Anlita en firma som är proffs på att städa kontor

För de mindre företagen är det inte ovanligt att man städar kontoret själv. Medan det visserligen kan fungera bra, finns det många fördelar med att börja anlita en firma för jobbet. Några fördelar är bland annat:

 • Du kan känna dig trygg med att rätt utrustning och medel används.
 • Ni kan ägna mer tid åt kärnverksamheten, ert företagande.

Att hitta en firma som gör god kontorsstädning behöver inte vara svårt, oavsett om ni är verksamma på en mindre eller större ort. I större städer finns det fler firmor att välja mellan naturligtvis, men det betyder inte att det nödvändigtvis behöver vara enklare eller billigare jämfört med mindre städer.

För höga ljudnivåer kan störa ert företagande

Lågfrekvent buller, högljudda möten och bullrande trafik utanför ett centralt beläget kontor är vanliga anledningar till lite för höga ljudnivåer på kontor. Effektivt företagande kräver behagliga ljudnivåer på arbetsplatsen – vilket de allra flesta är överens om.

Studier har visat att det som kontorsanställda upplever som mest distraherande på arbetsplatsen är ljud som innehåller någon slags information. Det kan till exempel vara plingande notiser, dörrklockan eller en arbetskollega som sitter nära med telefonen. Med det sagt, kan det också vara en fördel att man hör varandras arbetssamtal om man jobbar nära varandra – att jobba tillsammans är en naturlig del av företagande.

Ergonomin

Ergonomi handlar, kort beskrivet, om att anpassa arbete och arbetsmiljö så att man undviker risker för sjukdom och ohälsa. De flesta tänker nog på det rent fysiska – att ha en god stol och att sitta bra till exempel – men det kan också handla om organisatoriska såväl som psykosociala faktorer.

En arbetsplats som är ergonomiskt utformat bäddar för gott och effektivt företagande under lång tid framöver. Utan ergonomin i åtanke är det betydligt vanligare att anställda och ledare har mindre energi och inte presterar eller mår lika bra på jobbet överlag.

Här är fördelarna med golvslipning

Här är fördelarna med golvslipning

I äldre hus finns ofta gamla, vackra trä, – eller parkettgolv. Dessvärre har många av dessa sett sina sista dagar och många väljer att lägga in nya golv istället för att rusta upp dom som redan finns. Bra att tänka på här är att det ofta är billigare att genomföra en golvslipning och dessutom är det ett mindre projekt än att riva upp hela golvet för att sedan lägga in ett nytt. Läs mer om vilka fördelar som finns med att slipa golven, istället för att lägga nya, här.

Billigare renovering med golvslipning

Att genomföra en golvslipning är ofta billigare än att lägga ett helt nytt golv. Idag finns förvisso en hel del billiga golv men dessa håller sällan samma höga kvalitet som ett trägolv. Har man dessutom möjlighet att hyra eller låna den utrustning som behövs, och därmed kan genomföra jobbet själv så blir det ännu lite billigare.

En golvslipning kan åtgärda dom flesta skavanker som uppstått på trägolv, så som:

 • Repor
 • Fläckar
 • Andra ojämnheter

Det är dock viktigt att man använder rätt typ av utrustning när man slipar golv, samt att arbetet utförs på rätt sätt. Tror man inte att man klarar av arbetet på egen hand är det bättre att anlita professionell hjälp, även om det innebär en arbetskostnad.

Enklare

En golvslipning är också enklare att genomföra än att riva ut ett gammal och lägga in ett helt nytt golv. Visst kommer möbler behöva flyttas på, och det kommer damma en del men chansen att man sparar både tid och bekymmer är stor. Att slipa golven istället för att byta ut dom helst och hållet är dessutom bättre för miljön!

Vackert med gamla golv

Ett gammalt trä eller parkettgolv kan förvisso se trist och livlöst ut men det är just här golvslipning kommer in i bilden. Dom flesta trä, – och parkettgolv kan slipas flera gånger och när det är gjort får trämaterialen tillbaka sina bästa sidor.

Den som har ett gammalt golv som kan slipas bör tänka två gånger innan det byts ut till fördel för laminat eller annat. Rena trämaterial ger en helt annan känsla och det kan definitivt vara värt att bevara det gamla. Vill man ända utseende finns olika behandlingar, så som lack och lasyr som kan ge ett rejält lyft!