Socionomjobb och utbildning

För att kunna jobba som socionom krävs en socionomexamen på minst 3 år från universitet eller högskola. Utbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar ämnen som socialt arbete, psykologi, juridik, ekonomi och statsvetenskap. Som socionom har man kunskap om människors livsvillkor, sociala problem och välfärdsfrågor. På Gotland kan man läsa socionomprogrammet på Uppsala universitet campus Gotland. Utbildningen ger en gedigen grund för ett framtida yrkesliv inom socialt arbete. Efter examen kan man gå vidare och specialisera sig inom olika områden eller påbörja forskarstudier. Det finns även möjlighet att vidareutbilda sig till psykoterapeut eller chefsbefattningar inom socialt arbete. Livslångt lärande är viktigt för att hålla sig uppdaterad om nya rön och metoder.

Det finns ett stort behov av utbildade individer på flera orter. Lediga socionomjobb i Gotland finns bland annat hos bemanningsföretag.

Arbetsuppgifter för socionom

Socionomyrket är mångfacetterat och arbetsuppgifterna varierar beroende på var man jobbar. Det kan handla om myndighetsutövning, utredningar, stödsamtal, gruppverksamhet, handledning, rådgivning eller administrativt arbete. En socionom arbetar ofta i team tillsammans med andra yrkesgrupper. På Gotland finns socionomjobb inom kommun, region, försäkringskassa, arbetsförmedling, kriminalvård och ideella organisationer. Som socionom kan man arbeta med barn, unga, vuxna, familjer eller äldre med olika behov av stöd. Exempel på arbetsplatser är socialtjänst, familjerätt, ekonomiskt bistånd, LSS, äldreomsorg, psykiatri, missbruk och integration.

Arbetsvillkor för den som är socionom

Socionomyrket innebär ofta en hög arbetsbelastning då man möter människor i svåra livssituationer. Det ställer krav på god stresshantering och förmåga att sätta gränser. Samtidigt är yrket stimulerande och utvecklande när man får möjlighet att hjälpa andra. Arbetstiderna kan variera och ibland krävs jouroch beredskap. Lönenivån är relativt god jämfört med andra yrken. Efter några års erfarenhet ligger månadslönen ofta mellan 32 000 – 37 000 kr. Anställningsvillkoren brukar vara trygga med kollektivavtal. På Gotland finns både tillsvidareanställningar och visstidsanställningar inom socionomyrket.

Socionomers karriärmöjligheter

Efter några år i yrket finns goda möjligheter att avancera till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Exempelvis kan man bli arbetsledare, enhetschef eller verksamhetschef. Det finns också möjlighet att bli specialist, utvecklingsledare eller projektledare. För den som vill forska finns doktorandtjänster att söka eller lektorat vid universitet/högskola. Som disputerad socionom kan man bli professor i socialt arbete. På Gotland bedrivs forskning om socialt arbete vid Uppsala universitet campus Gotland.

Personliga egenskaper

Viktiga egenskaper för att lyckas i socionomyrket är empati, tålamod, initiativförmåga och ansvarstagande. Man bör vara lyhörd, flexibel och ha lätt för att samarbeta. Problemlösningsförmåga och kreativitet är bra att ha liksom förmåga att hantera konflikter. Eftersom arbetet kan vara psykiskt påfrestande krävs emotionell stabilitet. Integritet och sekretess är centrala aspekter av yrkesrollen. En socionom bör också ha god självkännedom och vara öppen för handledning.

Socionomyrket passar dig som vill arbeta med människor, har ett brinnande intresse för sociala frågor och ett genuint engagemang att hjälpa andra. Det ger stimulerande utmaningar, personlig utveckling och möjlighet att göra skillnad. Samtidigt ställer det krav på stark integritet och förmåga att hantera påfrestningar. För rätt person är socionom ett meningsfullt och givande yrkesval.

Hyra psykolog via bemanningsföretag – så fungerar det

Inom vården är det inte ovanligt att det råder akut brist på olika kompetenser och då kan vårdbemanning vara ett bra alternativ. Att hyra psykolog för både korta och längre uppdrag är en smidig lösning vid många olika tillfällen – till exempel då någon behörig behöver tillsättas snabbt. Läs mer om hur det fungerar här.

Hyra psykolog – så går det till

Att hyra psykolog är enkelt – även med kort varsel. Det finns flera bemanningsföretag som erbjuder vårdinrättningar att hyra en psykolog och det snabbaste sättet är att ta kontakt direkt med en av dessa. Då kan behovet redogöras med en gång – till exempel vilken kompetens som efterfrågas och hur länge, och därefter kan företaget hjälpa till att hitta någon som är lämplig för uppdraget.

Att hyra psykolog passar vid många olika tillfällen – till exempel under perioder då det finns behov av en speciell kompetens. Det kan också vara ett alternativ efter en misslyckad rekryteringsprocess eller under tiden som rekrytering pågår. Att fylla ut tomma platser vid tjänst- eller föräldraledighet är också vanligt.

Fördelar

Det finns flera fördelar med att hyra psykolog – inte minst att rekryteringsprocessen kan ske snabbt. I vissa fall gå det att få tag i en behörig person från den ena dagen till den andra och i andra fall kan det ta något längre tid. Hur som helst kan det ofta ske snabbt, om behovet för det finns.

Andra fördelar med att hyra en psykolog är:

 • Det är säkert och tryggt
 • Det är en flexibel lösning
 • Det finns ofta ett stort utbud av kompetenser

Vanliga frågor

Vilka kontroller görs?
Psykologer som arbetar som konsulter kontrolleras innan dom hyrs ut – till exempel mot Socialstyrelsen och IVO. Referenser, legitimation och andra bevis kontrolleras också, samt i vissa fall belastningsregistret.

Hur mycket korar det?
Hur mycket det kostar att rekrytera en psykologkonsult via ett bemanningsföretag varierar. Det beror bland annat på hur långt uppdraget är samt vilken kompetens som efterfrågas. För att få en uppfattning kring kostnader går det att kontakta ett bemanningsföretag, som kan svara utifrån hur behovet ser ut.

Vilka kompetenser finns?
Hos bemanningsföretag finns ofta psykologer med olika lång erfarenhet samt med flera olika specialistkompetenser att tillgå men det kan variera. Det beror kort och gott på vilka som är ”lediga” för tillfället.

Hemlarm för ökad säkerhet

Ett hemlarm är ett utmärkt sätt att skydda din familj och egendom i händelse av en nödsituation. Det är också ett bra sätt att få alla i huset att känna sig trygga, avslappnade och säkra på natten. Att installera ett larmsystem är dock inte något som du bör ta lätt på. Om du har något värdefullt i ditt hem, till exempel konst eller antikviteter, bör du definitivt överväga att anlita ett proffs för att hjälpa dig med installationen. I den här artikeln listas allt du behöver veta om hemlarm innan du ringer en installatör. Fortsätt läsa för att få veta mer om varför du bör installera ett, samt tips om hur du väljer rätt säkerhetsföretag för dina behov.

Vad är ett larm för hemmet?

Ett hemlarm är en uppsättning sammankopplade säkerhetssensorer som är utformade för att upptäcka och reagera på vissa händelser i hemmiljön. Sensorerna är vanligtvis anslutna till en övervakningsstation, som vanligtvis är ansluten till en säkerhetshubb. Navet gör det möjligt för dig att se och hantera systemet från en central plats. Säkerhetssystemen kan variera från enkla alternativ med en enda sensor till komplexa sammankopplade system med en mängd olika funktioner, beroende på dina behov och din budget. De flesta hemlarm är utformade för att skydda ditt hem från inkräktare genom att varna dig när någon tar sig in på din fastighet, utlöser ett larm eller försöker bryta sig in i ditt hem. Vissa system kan också hålla oönskade besökare borta genom att utlösa ett högt larm när någon försöker komma åt deras siren.

Varför installera ett larmsystem för hemmet?

Det finns många fördelar med att installera ett hemlarm, bland annat följande. – Skyddar dina värdesaker – Ett hemlarm kan hjälpa till att skydda dina värdesaker, till exempel din konst eller dina smycken. Om en tjuv försöker bryta sig in i ditt hem kommer de att höra larmet och veta att de inte ska komma in. Detta kan avskräcka tjuvar från att försöka bryta sig in i ditt hem, samt ge dig sinnesro i vetskapen om att dina värdesaker är säkra. – Håller dig säker – Att kunna utlösa ett larm när du behöver det kan bidra till att skydda dig i händelse av en nödsituation i hemmet. Du kan till exempel utlösa larm om någon har kollapsat i ditt hem. Ett sirenlarm låter högt och lockar alla i närheten att hjälpa dig. – Förebygger egendomsskador – Ett hemlarm kan också hjälpa till att förebygga skador på ditt hem. Om någon utlöser ett larm när de försöker bryta sig in i ditt hem kommer systemets siren att automatiskt aktiveras för att varna människor i området. Detta kan bidra till att avskräcka tjuvar, som kanske inte vill skada sina egna händer när de försöker bryta sig in i ditt hem.

Typer av säkerhetssystem

Hemlarm finns i en rad olika former, t.ex: – System med en enda sensor – Dessa är de enklaste säkerhetssystemen för hemmet. De innehåller vanligtvis en sensor som är ansluten till ett sirenlarm och en hubb för hantering av larmet. Vissa system innehåller även en rörelsesensor. – Sammankopplade system – Dessa är hemlarm som innehåller flera sensorer och hubbar. Systemets komponenter kan anslutas till hubben för att ge mer funktionalitet, men de är vanligtvis också anslutna till övervakningsstationen. – Trådlösa system – Dessa system liknar vanligtvis trådlösa säkerhetskameror, eftersom de består av en enda sensor och hubb som är ansluten till en övervakningsstation. Den största skillnaden är att hemlarm kan anslutas till en central hubb.

Hur man väljer en leverantör av hemlarm

Du vill se till att du väljer en leverantör av hemlarm som passar dina behov och din budget bäst. När du väljer en leverantör bör du vara medveten om några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till, bland annat följande. – Behov av hemsäkerhet – Detta hjälper dig att avgöra vilken leverantör av hemlarm som är bäst för dig. – Systemfunktioner – Du måste överväga vilka funktioner du behöver i ditt hemlarm. Dessa funktioner kan omfatta sirenvolym, trådlös anslutning och om systemet är kompatibelt med din hubb eller inte. – Kostnad för hemlarm – Hemlarm finns i olika prisklasser, och du måste bestämma vad du vill att ditt system ska göra och hur mycket du är villig att spendera.

Anlita en installatör som du kan lita på

En bra leverantör av hemlarm kommer att kunna hjälpa dig att välja rätt larmsystem för dina behov och din budget, samt hjälpa dig att anlita en installatör som du kan lita på. Även om du kan göra lite forskning på nätet för att hitta en pålitlig installatör vill du se till att du väljer en leverantör som du litar på med ditt företag. När du anlitar en professionell person för att utföra installationen av ditt hemsäkerhetssystem, se till att de har erfarenhet av den typ av system som du planerar att installera. Du bör också se till att din installatör är någon du kan lita på, till exempel en licensierad entreprenör eller en betrodd familjemedlem.

Fördelar med företagslarm

Alla larmbolag har sina fördelar och nackdelar. Som kund är därmed viktigt att jämföra vilka olika tjänster som ingår och vilken säkerhet som kan uppnås. Larmbolaget Securitas presenterar en lista med ”några av våra fördelar” gällande deras företagslarm på sin egen hemsida. Dessa presenteras med förklarande text nedan.

Företagslarm med…

 • Egen larmcentral – dygnet runt bemannad
  Med egen larmcentral har larmbolaget total kontroll på informationsflödet. Detta från att ett företagslarm aktiverats till att väktare kontrollerat på plats.
 • Fria väktarutryckningar
  ”Fria väktarutryckningar” innebär att någon extra kostnad inte uppstår vid utryckning. Det kan jämföras mot företagslarm där varje utryckning innebär en kostnad eller att ett visst antal utryckningar är gratis.
 • Kamerabevakning ute och inne
  Med kamerabevakning minskas risken för skadegörelse och inbrott samtidigt som polisen har lättare att klara upp eventuella brott.
 • Livebevakning med kamera i HD-kvalité
  Livebevakning innebär att larmoperatörer och larmets ägare när som helst kan ta del av kamerornas bilder och video. En sak som skiljer larmbolagen åt är kvalitén på videon. Statistik visar tydligt att HD-kvalité har flera fördelar. Bland annat är det lättare att avgöra exakt vad som sker samt möjlighet att klara upp brottet.
 • Dygnet runt ges support
  Med Dygnet-runt-support kan kunderna alltid nå larmbolaget – oavsett om det är frågor kring utrustning eller larm.
 • Koll och kontroll via appen
  De allra flesta företagslarm har en tillhörande app. Via appen kan larmets olika funktioner hanteras. Detta som exempelvis på- eller avlarmning, skapa unika larmkoder, se live-stream osv.
 • Finansieringslösning
  De flesta larmbolag erbjuder även sina kunder finansieringslösningar. Detta oavsett om larmenheterna ska ägas eller hyras.

(Dessa fördelar finns nämna på larmbolagets hemsida och anges vara ”några av fördelarna”)

Viktigt att jämföra!

Flera av de fördelar som nämns ovan finns även hos konkurrerande larmbolag och det är alltid viktigt att jämföra de olika alternativen. Detta både för att uppnå den säkerhet som önskas samt för att hålla nere kostnaden. Ett första steg kan vara att läsa om de olika företagslarm som bolagen erbjuder, via deras hemsidor.

Ett andra steg kan vara att kontakta larmbolagen och be dem komma ut till företaget för en genomgång. Då presenteras vilka olika larmenheter som behövs varpå en offert kan skapas. Genom att bjuda in flera larmbolag blir det även lättare att förstå de olika bolagens unika styrkor.

Kontorets skick viktigt för ert företagande

De flesta ser nog lokalvård som en naturlig del i företagande. Det har kanske inget med själva affärerna i sig att göra, men för att ni och de anställda ska trivas behövs trivsamma gemensamma utrymmen.

Att hålla det städat och rent är självklart – men är skicket så bra som ni kan göra det? Hur ser det ut med ergonomi och ljudnivåer till exempel?

Anlita en firma som är proffs på att städa kontor

För de mindre företagen är det inte ovanligt att man städar kontoret själv. Medan det visserligen kan fungera bra, finns det många fördelar med att börja anlita en firma för jobbet. Några fördelar är bland annat:

 • Du kan känna dig trygg med att rätt utrustning och medel används.
 • Ni kan ägna mer tid åt kärnverksamheten, ert företagande.

Att hitta en firma som gör god kontorsstädning behöver inte vara svårt, oavsett om ni är verksamma på en mindre eller större ort. I större städer finns det fler firmor att välja mellan naturligtvis, men det betyder inte att det nödvändigtvis behöver vara enklare eller billigare jämfört med mindre städer.

För höga ljudnivåer kan störa ert företagande

Lågfrekvent buller, högljudda möten och bullrande trafik utanför ett centralt beläget kontor är vanliga anledningar till lite för höga ljudnivåer på kontor. Effektivt företagande kräver behagliga ljudnivåer på arbetsplatsen – vilket de allra flesta är överens om.

Studier har visat att det som kontorsanställda upplever som mest distraherande på arbetsplatsen är ljud som innehåller någon slags information. Det kan till exempel vara plingande notiser, dörrklockan eller en arbetskollega som sitter nära med telefonen. Med det sagt, kan det också vara en fördel att man hör varandras arbetssamtal om man jobbar nära varandra – att jobba tillsammans är en naturlig del av företagande.

Ergonomin

Ergonomi handlar, kort beskrivet, om att anpassa arbete och arbetsmiljö så att man undviker risker för sjukdom och ohälsa. De flesta tänker nog på det rent fysiska – att ha en god stol och att sitta bra till exempel – men det kan också handla om organisatoriska såväl som psykosociala faktorer.

En arbetsplats som är ergonomiskt utformat bäddar för gott och effektivt företagande under lång tid framöver. Utan ergonomin i åtanke är det betydligt vanligare att anställda och ledare har mindre energi och inte presterar eller mår lika bra på jobbet överlag.

Här är fördelarna med golvslipning

Här är fördelarna med golvslipning

I äldre hus finns ofta gamla, vackra trä, – eller parkettgolv. Dessvärre har många av dessa sett sina sista dagar och många väljer att lägga in nya golv istället för att rusta upp dom som redan finns. Bra att tänka på här är att det ofta är billigare att genomföra en golvslipning och dessutom är det ett mindre projekt än att riva upp hela golvet för att sedan lägga in ett nytt. Läs mer om vilka fördelar som finns med att slipa golven, istället för att lägga nya, här.

Billigare renovering med golvslipning

Att genomföra en golvslipning är ofta billigare än att lägga ett helt nytt golv. Idag finns förvisso en hel del billiga golv men dessa håller sällan samma höga kvalitet som ett trägolv. Har man dessutom möjlighet att hyra eller låna den utrustning som behövs, och därmed kan genomföra jobbet själv så blir det ännu lite billigare.

En golvslipning kan åtgärda dom flesta skavanker som uppstått på trägolv, så som:

 • Repor
 • Fläckar
 • Andra ojämnheter

Det är dock viktigt att man använder rätt typ av utrustning när man slipar golv, samt att arbetet utförs på rätt sätt. Tror man inte att man klarar av arbetet på egen hand är det bättre att anlita professionell hjälp, även om det innebär en arbetskostnad.

Enklare

En golvslipning är också enklare att genomföra än att riva ut ett gammal och lägga in ett helt nytt golv. Visst kommer möbler behöva flyttas på, och det kommer damma en del men chansen att man sparar både tid och bekymmer är stor. Att slipa golven istället för att byta ut dom helst och hållet är dessutom bättre för miljön!

Vackert med gamla golv

Ett gammalt trä eller parkettgolv kan förvisso se trist och livlöst ut men det är just här golvslipning kommer in i bilden. Dom flesta trä, – och parkettgolv kan slipas flera gånger och när det är gjort får trämaterialen tillbaka sina bästa sidor.

Den som har ett gammalt golv som kan slipas bör tänka två gånger innan det byts ut till fördel för laminat eller annat. Rena trämaterial ger en helt annan känsla och det kan definitivt vara värt att bevara det gamla. Vill man ända utseende finns olika behandlingar, så som lack och lasyr som kan ge ett rejält lyft!