Socionomjobb och utbildning

För att kunna jobba som socionom krävs en socionomexamen på minst 3 år från universitet eller högskola. Utbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar ämnen som socialt arbete, psykologi, juridik, ekonomi och statsvetenskap. Som socionom har man kunskap om människors livsvillkor, sociala problem och välfärdsfrågor. På Gotland kan man läsa socionomprogrammet på Uppsala universitet campus Gotland. Utbildningen ger en gedigen grund för ett framtida yrkesliv inom socialt arbete. Efter examen kan man gå vidare och specialisera sig inom olika områden eller påbörja forskarstudier. Det finns även möjlighet att vidareutbilda sig till psykoterapeut eller chefsbefattningar inom socialt arbete. Livslångt lärande är viktigt för att hålla sig uppdaterad om nya rön och metoder.

Det finns ett stort behov av utbildade individer på flera orter. Lediga socionomjobb i Gotland finns bland annat hos bemanningsföretag.

Arbetsuppgifter för socionom

Socionomyrket är mångfacetterat och arbetsuppgifterna varierar beroende på var man jobbar. Det kan handla om myndighetsutövning, utredningar, stödsamtal, gruppverksamhet, handledning, rådgivning eller administrativt arbete. En socionom arbetar ofta i team tillsammans med andra yrkesgrupper. På Gotland finns socionomjobb inom kommun, region, försäkringskassa, arbetsförmedling, kriminalvård och ideella organisationer. Som socionom kan man arbeta med barn, unga, vuxna, familjer eller äldre med olika behov av stöd. Exempel på arbetsplatser är socialtjänst, familjerätt, ekonomiskt bistånd, LSS, äldreomsorg, psykiatri, missbruk och integration.

Arbetsvillkor för den som är socionom

Socionomyrket innebär ofta en hög arbetsbelastning då man möter människor i svåra livssituationer. Det ställer krav på god stresshantering och förmåga att sätta gränser. Samtidigt är yrket stimulerande och utvecklande när man får möjlighet att hjälpa andra. Arbetstiderna kan variera och ibland krävs jouroch beredskap. Lönenivån är relativt god jämfört med andra yrken. Efter några års erfarenhet ligger månadslönen ofta mellan 32 000 – 37 000 kr. Anställningsvillkoren brukar vara trygga med kollektivavtal. På Gotland finns både tillsvidareanställningar och visstidsanställningar inom socionomyrket.

Socionomers karriärmöjligheter

Efter några år i yrket finns goda möjligheter att avancera till mer kvalificerade arbetsuppgifter. Exempelvis kan man bli arbetsledare, enhetschef eller verksamhetschef. Det finns också möjlighet att bli specialist, utvecklingsledare eller projektledare. För den som vill forska finns doktorandtjänster att söka eller lektorat vid universitet/högskola. Som disputerad socionom kan man bli professor i socialt arbete. På Gotland bedrivs forskning om socialt arbete vid Uppsala universitet campus Gotland.

Personliga egenskaper

Viktiga egenskaper för att lyckas i socionomyrket är empati, tålamod, initiativförmåga och ansvarstagande. Man bör vara lyhörd, flexibel och ha lätt för att samarbeta. Problemlösningsförmåga och kreativitet är bra att ha liksom förmåga att hantera konflikter. Eftersom arbetet kan vara psykiskt påfrestande krävs emotionell stabilitet. Integritet och sekretess är centrala aspekter av yrkesrollen. En socionom bör också ha god självkännedom och vara öppen för handledning.

Socionomyrket passar dig som vill arbeta med människor, har ett brinnande intresse för sociala frågor och ett genuint engagemang att hjälpa andra. Det ger stimulerande utmaningar, personlig utveckling och möjlighet att göra skillnad. Samtidigt ställer det krav på stark integritet och förmåga att hantera påfrestningar. För rätt person är socionom ett meningsfullt och givande yrkesval.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *